VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ

Vizyonumuz;

  • Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.
  • Bosna Hersek'te yardımlaşma alanında öncülük ederek insanlar ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.
  • Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.
  • Toplumda eğitimli bireylerin var olmasına ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

Misyonumuz;

  • Bosna Hersek'te adaletin ve iyiliğin hakim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.
  • Eğitim ve Kültür alanı hakkında yeni alanlar oluşturarak Bosna Hersek'ın gelişmesi ve tanıtılmasına katkılar sağlamak.
  • Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.
  • İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.